Kvalitets kalvekød

og lette kælvninger

 

 

 

 

Ny Møllegaard Limousine

Ny Møllegaard Limousine  består af en besætning på 10 køer og en stor avlstyr. Det er en renracet limousinebesætning, hvor alle dyr har stamtavle og dokumenteret afstamning.

Besætningen er målrettet fremavlet til kødsætning og gode dyreegenskaber som lette kælvninger.

Dyrene opdrættes på Ny Møllegaard, dvs. de går på græs om sommeren på gårdens marker og om vinteren går de i den luftige løsdriftsstald, med adgang til det fri, hvor de efter ædelyst fodres med halm.

 

 Dyrene nyder at komme ud. Selv i sne og frost.

 

Lette kælvninger.

 

Limousine er også nogle dejlige dyr med gode raceegenskaber, en af disse er letfødte kalve. Såvel køer som kvier har let ved at kælve, og det er yderst sjældent at vi er nødt til at give en fødselshjælpende hånd. Vi har aldrig i de 17 år vi har haft Limousine dyr være nødsaget til kejsersnit.

 

Sidste nye skud på stammen. En kvie, født julenat.

 

Julenat nedkom Cisse med en kvie efter Thy Sullivan. En kommende moderko. Vi glæder os til at få hende ind i besætningen.

 

Ingen medicin, hormoner eller andet stads

 

Vækstfremmende hormoner som anvendes i stort omfang i kød importeret fra Amerika, anvendes ikke i vores bedrift! Vi bruger ikke stråforkorter. Der har været sager fremme om fund af stråforkorter i havregryn. Vi anvender slet ikke den slags midler i vort landbrug, ligesom vi ikke sprøjter korn med Round Up inden høst.


 

Kalvene får masser af korn

Kalvene har mulighed for at gå ind i en lille aflukket indhegning og spise korn. Dette er vigtigt af hensyn til deres trivsel, da der hyppigt om sommeren ikke er græs nok til at de kan have den optimale vækst. Dyrene går på græs fra ca. 1. maj til begyndelsen af oktober. Så begynder vinterfodringssæsonen.

 

 

 

.

 

 

Ny Møllegaard

Blæsbjergvej 51

5462 Morud

bestil@godtkyed.dk